Zkoušky vodotěsnosti

Provádím zkoušky vodotěsnosti nádrží dle ČSN 750905.

Kontakt

Jsem Osoba odborně způsobilá pro provádění zkoušek těsnosti dle §3a odst. 2, písm. a) zákona č. 450/2005 Sb., v platném znění.

Provádím zkoušky vodotěsnosti podle normy ČSN 75 0905 u nádrží určených pro skladování kapalin, které jsou považovány za závadné vyjma látek ropného původu.

Zkoušky vodotěsnosti provádím u nádrží zhotovených z těchto materiálů: beton, plast (PVC), ocel, cihla + stěrka.

Norma ČSN 75 0905 stanovuje podmínky zkoušek a kritéria vodotěsnosti vodárenských, kanalizačních a sběrných jímek, záchytných van, a ostatních nádrží, pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací, právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného úřadu (obvykle stavebního úřadu).

Po dokončení zkoušek obdržíte protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.